KİRALAMA

Kopya başı sistemi uzun dönemli fotokopi makineleri, printer ve fax kullanımı için önerilen bir yoldur. Kısaca 3 temel konu üzerinde oluşur.

I.YOL
Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen Erbomsan Ltd Şti firmasına ait olup bütün giderler (toner, developer, drum, işçilik, servis, bakım-onarım) gibi harcamalarla yine Erbomsan Ltd Şti firması tarafından karşılanır. Kullanıcı sadece kullandığı fotokopi kağıdından ve makinenin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca kullanıcı ay sonunda çekmiş olduğu kopya sayısı kadar kopya başı çekim fiyatı üzerinden ödeme yapar.

II. YOL
Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen müşteriye aittir. Bunun dışında fotokopinin veya baskının oluşmasında geçerli her türlü masraf (toner, developer, drum, sarf giderler, parça değişimi, bakım-onarım) gibi Erbomsan Ltd Şti firmasına aittir.( Fotokopi kağıdı hariç) Müşteri ay sonunda çekmiş olduğu fotokopi miktarı kadar belirlenmiş olan kopya başı birim fiyatı üzerinden ödem yapar.

III. YOL
Bu sistemde makinenin mülkiyeti Erbomsan Ltd Şti firmasına ait olup. Kullanıcı sözleşme süresi boyunca aylık belirli bir kira öder ayrıca kopya başından da çekilen kopya kadar belirlenen kopya başı çekim ücreti miktarı kadar ödemeyi Erbomsan Ltd Şti firmasına yapar.

Buna karşılık Erbomsan Ltd Şti makineyi müşteride konumlandırdıktan sonra kopyanın oluşması için gerekli ( fotokopi kağıdı hariç) toner, developer, drum, servis, bakım-onarım gibi her türlü gideri karşılar.

ÖNEMLİ
Bu sistem uzun dönemli çalışmayı kapsar ve her sistemde değişiklik gösterse de minimum 1 sene ile 5 sene arasında değişen sözleşme kapsamında yapılan uygulamalardır.Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.